Engångsplast: är du #ReadyToChange?

Livet går så snabbt att vi inte alltid har tid att fundera över vilken påverkan de små dagliga valen har – som att använda en engångsmugg med plastlock eller ett sugrör till en dryck.

43 % av allt marint avfall som förorenar våra hav utgörs av bara tio typer av engångsprodukter i plast: livsmedelsbehållare, engångsmuggar och lock, bomullspinnar, bestick (inklusive tallrikar, omrörare och sugrör), ballonger och ballongpinnar, paket och förpackningar, dryckesflaskor, cigarettfimpar, sanitetsprodukter och bärkassar. När vi har använt dessa föremål hamnar de ofta i naturen – uppspolade på stränder eller på botten av våra hav. Avfallet har en negativ påverkan på våra ekosystem, den biologiska mångfalden – och även på vår hälsa.

Det kan inte fortsätta så här. Vi måste vara beredda att förändra vårt sätt att tänka när det gäller engångsplast.

Vad handlar kampanjen mot engångsplast om?

För att höja medvetenheten om hållbara alternativ till engångsplastprodukter lanserade EU-kommissionen den 5 juni 2018 en offentlig kommunikationskampanj. Den startade på Världsmiljödagen, som i år hade temat ”Bekämpa plastföroreningar”. Kampanjen fokuserar på de effekter som olika typer av engångsplast har och lyfter fram hållbara, tillgängliga och prisvärda alternativ som är centrala för att ta itu med problemet.

Kampanjen belyser olika kategorier av engångsplastprodukter, däribland bomullspinnar, bärkassar, kaffemuggar och lock, bestick, klubbor och godispapper samt plastflaskor.

Vilken är målgruppen?

Kampanjen riktar sig till unga vuxna som ofta är i farten. Som ett antal rapporter, studier och opinionsmätningar har visat, inklusive en Eurobarometer-undersökning, är den största delen av denna grupp väl medveten om, och bekymrad över, engångsplasters miljöpåverkan och de hälsorelaterade risker som plastavfall och marint avfall medför.

Men trots graden av medvetenhet hos målgruppen återspeglas den inte i deras dagliga val: de fortsätter att njuta av sitt takeaway-kaffe och använda sugrör i sina drycker. De många kampanjer och bilder som visar den påverkan som engångsplast har på det marina livet har inte övertygat dem om att sluta använda dessa föremål. De behöver ett annat incitament – ett mer övertygande argument.

Vad innebär kampanjen?

Kampanjen mot användning av engångsplast använder sig av en trestegsstrategi för att involvera målgruppen. Den inbegriper:

  • en video som utmanar den allmänna uppfattningen om att engångsplastprodukter är bekväma och inbjuder till mer kunskap om kampanjen.
  • delbart innehåll på sociala medier som presenterar den förföriska kraften hos engångsplastprodukter – hur de frestar oss – och erbjuder tips och rådgivning kring hur vi ska kunna motstå deras dragningskraft.
  • en informativ webbplattform som utgör kampanjens centrala del och tillhandahåller en översyn över EU:s åtgärder och initiativ inriktade på plast.

Alla kampanjdelar inbjuder européer att både reflektera kring sitt eget förhållande till engångsplast och lära sig mer om hållbara alternativ.

Kampanjens PR-avdelning tillhandahåller bl.a. ett presspaket, relevanta bilder och faktablad.

Kampanjen riktar sig till alla européer, med många delar på alla officiella EU-språk. Den riktar sig särskilt till följande medlemsländer i EU: Bulgarien, Grekland, Italien, Polen, Portugal, Rumänien och Spanien, och allt material är tillgängligt på språken i dessa länder.

Vilken är kampanjens kontext?

Initiativet mot användning av engångsplast är en del av EU:s bredare agenda för en cirkulär ekonomi, som omfattar världens första plaststrategi: en EU-omfattande ambition att öka medvetenheten om plastavfall och vår övergång till en mer hållbar, cirkulär ekonomi. Den medvetandegörande kampanjen lanserades för att åtfölja och främja nya åtgärder för att ta itu med grundorsaken till problemet, däribland minsknings- och insamlingsmål, skyldigheter för tillverkare och medvetandegörande åtgärder.