Plastika za enkratno uporabo: ali ste #ReadyToChange?

Življenje teče tako hitro, da nimamo vedno dovolj časa za premislek o posledicah svojih drobnih vsakodnevnih odločitev – npr. uporabi kozarcev s kavo na poti, ki imajo plastičen pokrov, ali jemanju slamice skupaj s pijačo.

43 % vseh morskih odpadkov, ki onesnažujejo naše oceane, sestavlja le deset vrst plastičnih predmetov za enkratno uporabo: posode za živila, kozarci in pokrovi za pijačo za na pot, vatirane palčke, pribor (vključno s krožniki, mešalnimi žličkami in slamicami), baloni in palice za balone, paketi in ovoji, steklenice za pijačo, cigaretni ogorki, higienski izdelki in vrečke. Vse to po uporabi pogosto konča v naravi – naplavljeno na obalah ali potopljeno v oceanih. Ti odpadki slabo vplivajo na ekosisteme, biotsko raznovrstnost in celo človeško zdravje.

Tako ne gre naprej. Pripravljeni moramo biti spreme niti način  razmišljanja o plastiki za enkratno uporabo.

Kaj je kampanja proti plastiki za enkratno uporabo

Za večjo ozaveščenost o trajnostnih alternativah za plastične izdelke za enkratno uporabo je Evropska komisija 5. junija 2018 sprožila javno komunikacijsko kampanjo. Začela se je na svetovni dan okolja, katerega tema je bila letos „Boj proti onesnaževanju s plastiko“ (Beat Plastic Pollution). Kampanja se osredotoča na vpliv, ki ga imajo različne vrste plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, pri čemer poudarja trajnostne, razpoložljive in cenovno ugodne alternative, ki tvorijo ključne ukrepe za obravnavo problema.

Kampanja se posveča različnim kategorijam plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, vključno z vatiranimi palčkami, vrečkami, kozarci za kavo in njihovimi pokrovi, slamicami, priborom, ovitki lizik in drugih sladkarij ter plastičnimi steklenicami.

Kdo je ciljna publika

Kampanja je namenjena mladim, dinamičnim odraslim, ki so vedno na poti. Kot so pokazala številna poročila, študije in javnomnenjske raziskave, vključno z raziskavo Eurobarometra, se jih večina zelo zaveda vpliva plastike za enkratno uporabo na okolje, ki jih tudi skrbi, ter zdravstvenih tveganj, ki jih povzročajo plastični in morski odpadki.

Visoka stopnja ozaveščenosti pripadnikov ciljne javnosti pa se ne odraža v njihovih vsakodnevnih odločitvah: še naprej uživajo v pitju kave za na pot in uporabljajo slamice za svoje pijače. Tudi številne kampanje in slikovni prikazi učinka plastike za enkratno uporabo na morske organizme jih niso prepričale, da bi te izdelke prenehali uporabljati . Potrebujejo drugačno spodbudo - prepričljivejši argument.

Kaj vključuje kampanja

Kampanja proti plastiki za enkratno uporabo pri nagovarjanju občinstva uporablja tristopenjski pristop . Ta vključuje:

  • video, ki izpodbija veljavo splošn ega dojemanj a plastičnih izdelkov za enkratno uporabo kot priročnih izdelkov in je hkrati poziv k pridobivanju informacij o kampanji,
  • vsebino družabnih medijev za skupno rabo, ki predstavlja „zapeljive“ čare plastičnih izdelkov za enkratno uporabo – njihove obrede dvorjenja , ter ponuja namige in nasvete, kako se njihovi privlačnosti upreti;
  • informativno spletno platformo, ki ima v kampanji osrednjo vlogo in prinaša pregled ukrepov in pobud EU, ki obravnavajo plastiko.

Vsi elementi kampanje vabijo Evropejce, da se zamislijo nad svojim odnosom do plastike za enkratno uporabo in se poučijo o trajnostnih alternativah.

Služba za stike z javnostjo v okviru kampanje zagotavlja elemente, kot so informativni paketi za medije, relevantni vizualni elementi in informativni pregledi.

Kampanja nagovarja vse Evropejce s številnimi elementi v vseh uradnih jezikih v EU. Posebej se osredotoča na naslednje ciljne države članice EU: Bolgarijo, Grčijo, Italijo, Poljsko, Portugalsko, Romunijo in Španijo. V jezikih teh držav so na voljo vsa gradiva .

Kakšen je kontekst kampanje

Pobuda v zvezi s plastiko za enkratno uporabo je del širšega načrta EU o krožnem gospodarstvu, vključno s prvo Strategijo za plastiko na svetu: vseevropskega prizadevanja za izboljšanje ozaveščenosti o plastičnih odpadkih in našem prehodu na bolj trajnostno krožno gospodarstvo. Kampanja, ki krepi ozaveščenost, je bila uvedena z namenom spremljanja in spodbujanja novih ukrepov za obravnavo temeljnega vzroka težav , vključno s cilji glede zmanjšanja in zbiranja, obveznostmi proizvajalcev in ukrepi za povečanje ozaveščenosti.