Jednorazové plasty: ste pripravení na zmenu alebo #ReadyToChange?

Žijeme v takom rýchlom svete, že si niekedy nestíhame uvedomovať dôsledky bezvýznamných každodenných rozhodnutí. Napríklad, že si kúpime kávu so sebou v plastovom pohári s plastovým viečkom alebo si k nápoju vezmeme slamku.

43 % všetkého morského odpadu, ktorý znečisťuje oceány pritom tvorí len 10 druhov jednorazových plastových predmetov. Ide o nádoby na potraviny, poháre a viečka na nápoje so sebou, vatové tyčinky, príbor (vrátane tanierov, miešadiel a slamiek), balóny a paličky na balóny, balenia a obaly, nápojové fľaše, ohorky z cigariet, hygienické výrobky a plastové tašky. Keď nám tieto výrobky doslúžia, často sa ocitnú v prírode – vyplavené na plážach alebo potopené v oceánoch. Takýto odpad má negatívny vplyv na ekosystémy, biodiverzitu, ba dokonca aj na zdravie ľudí.

Takto to ďalej nejde! Musíme byť pripravení zmeniť spôsob, ako uvažujeme o jednorazových plastoch!

Kampaň proti jednorazovým plastom – o čo ide?

5. júna 2018 začala Európska komisia verejnú komunikačnú kampaň, ktorou chce zvýšiť povedomie o udržateľných alternatívach k jednorazovým plastom. Bolo to práve vo Svetový deň životného prostredia, ktorého témou bol tento rok boj proti znečisteniu plastmi. Kampaň sa zameriava na dôsledky jednotlivých druhov jednorazových plastových výrobkov a vyzdvihuje udržateľné, dostupné a cenovo prijateľné alternatívy, ktoré predstavujú kľúč k riešeniu problému.

Takisto upozorňuje na viaceré kategórie jednorazových plastových výrobkov vrátane vatových tyčiniek, plastových tašiek, pohárov na kávu spolu s viečkami, slamiek, príboru, obalov z lízaniek a sladkostí a plastových fliaš.

Kto tvorí cieľovú skupinu kampane?

Cieľovou skupinou sú mladí, dynamickí dospelí ľudia, ktorí sú stále v pohybe. Z niekoľkých správ, štúdií aj prieskumov verejnej mienky vrátane prieskumu Eurobarometra vyplynulo, že drvivá väčšina tejto skupiny si uvedomuje vplyv jednorazových plastov na životné prostredie a zdravotné riziká plastového morského odpadu a je týmto vplyvom znepokojená.

Vysoká miera povedomia cieľovej skupiny sa však nepremieta do každodenných rozhodnutí občanov, keďže si ďalej radi odnášajú kávu v plastových pohároch a nápoje si vychutnávajú so slamkou. Početné kampane ani snímky zobrazujúce vplyv jednorazových plastov na život v mori ich nepresvedčili, aby takéto výrobky viac nepoužívali. Zrejme potrebujú iné stimuly. Možno aj presvedčivejšie argumenty.

Čo je súčasťou kampane?

Kampaň proti jednorazovým plastom využíva trojbodový prístup, ktorým chce zapojiť verejnosť. Tvorí ju:

  • video, ktoré slúži na spochybnenie bežného vnímania jednorazových plastov ako praktických predmetov a zároveň podnecuje záujem o kampaň,
  • obsah určený pre sociálne médiá, ktorý možno zverejňovať a ktorý zobrazuje, aké lákavé a podmanivé môžu byť jednorazové plastové predmety, a ponúka tiež tipy a rady, vďaka ktorým možno lákaniu odolať,
  • informačná webová platforma, ktorá je základným kameňom kampane a prináša prehľad opatrení a iniciatív EÚ zameraných na riešenie problematiky plastov.

Všetky prvky kampane nabádajú Európanov, aby uvažovali o svojom vzťahu k jednorazovým plastom a vyhľadali si informácie o udržateľných alternatívach.

PR sekcia kampane obsahuje napr. balík tlačovín, príslušné vizuálne materiály a prehľad údajov.

Kampaň sa zameriava na všetkých Európanov, mnohé časti sú k dispozícii vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. Osobitne sa však zameriava na tieto cieľové členské štáty EÚ: Bulharsko, Grécko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko a Taliansko. V jazykoch týchto krajín budú dostupné všetky materiály.

Aké je pozadie kampane?

Iniciatíva proti jednorazovým plastom je súčasťou širšieho programu obehového hospodárstva EÚ, pričom zahŕňa prvú stratégiu pre plasty na svete s cieľom zvyšovať povedomie občanov EÚ o plastovom odpade a prechode na udržateľnejšie obehové hospodárstvo. Osvetová kampaň vznikla na to, aby dopĺňala a propagovala nové opatrenia zamerané na riešenie primárnych príčin, na dosahovanie cieľov v oblasti znižovania objemu plastov a zberu plastov, na povinností výrobcov a na opatrenia, ktorými sa zvyšuje informovanosť.