Q&A

De ce este nevoie de o acțiune la nivelul UE în privința produselor din plastic de unică folosință?

Există o serie de motive pentru a acționa în ceea ce privește produsele din plastic de unică folosință:

  1. Este o problemă de mediu. Deșeurile marine sunt o problemă majoră în Europa, contribuind la poluarea mediului marin; aceasta generează, de asemenea, costuri pentru societate, de la curățarea plajelor și afectarea turismului, la potențiale amenințări pentru sănătate. Aceste costuri sunt suportate de bugetele publice și private deopotrivă. Prin urmare, este necesară abordarea problemei produselor din plastic de unică folosință, care sunt, în mod special, predispuse la a deveni deșeuri și sunt omise adesea din schemele de colectare a deșeurilor, reprezentând, în cele din urmă, mai mult de jumătate din deșeurile marine.
  2. Este o problemă a pieței unice, deoarece tot mai multe state membre sau autorități locale iau măsuri individuale pentru interzicerea diferitelor tipuri de produse din plastic de unică folosință, în timp ce mișcările spontane urmăresc reducerea consumului de anumite articole. Riscul de fragmentare este real și trebuie să existe un mediu concurențial echitabil.
  3. Este o oportunitate economică, de a inova și de a înlocui cele mai nocive produse din plastic de unică folosință cu produse sau cu modele de afaceri mai inovatoare – de exemplu, pe baza rolului de lider al UE în bioeconomie sau prin stabilirea schemelor de preluare și reutilizare, care creează locuri de muncă la nivel local. Această legislație va oferi claritate, precum și economiile de scară necesare pentru investiții și inovare pe Piața Unică.
  4. Este susținută de cetățeni. Cetățenii UE sunt conștienți de această problemă și doresc acțiuni. Conform unui sondaj Eurobarometru realizat recent, 87% dintre europeni sunt îngrijorați de impactul plasticului asupra mediului, 74% sunt îngrijorați de impactul acestuia asupra sănătății; 94% consideră că produsele ar trebui concepute în așa fel încât să faciliteze reciclarea; și același procent consideră că industria și comercianții cu amănuntul ar trebui să încerce să reducă utilizarea ambalajelor din plastic.

De ce a propus Comisia o nouă Directivă pentru a aborda problema deșeurilor marine?

Peste 80% din deșeurile marine reprezintă materiale plastice. Comisia Europeană a propus noi norme la nivelul UE care vizează cele 10 produse din plastic de unică folosință cel mai des întâlnite pe plajele și în mările Europei, precum și echipamentele de pescuit pierdute și abandonate. Aceste produse reprezintă cea mai mare parte a problemei. Împreună, ele reprezintă 70% din totalitatea deșeurilor marine.

Pentru a soluționa această problemă, Comisia a prezentat un set cuprinzător de măsuri. Directiva privind produsele din plastic de unică folosință este parte integrantă din abordarea mai largă anunțată în Strategia privind produsele din plastic și un element important al Planului de Acțiune pentru Economia Circulară. Prin această propunere, Europa își îndeplinește angajamentele la nivel mondial pentru a aborda problema deșeurilor marine care provin din Europa.

Care va fi impactul acestei Directive asupra deșeurilor marine?

Implementarea acestei propuneri are ca scop reducerea cantității de deșeuri cu mai mult de jumătate pentru cele zece produse din plastic de unică folosință, evitând daunele aduse mediului, care altfel ar costa 223 de miliarde de euro până în anul 2030. De asemenea, se va evita emisia de 3,4 milioane tone de echivalent CO2 până în anul 2030.

Această propunere are și beneficii economice; înlocuirea produselor din plastic de unică folosință cu alternative mai inovatoare ar putea crea până la 30.000 de locuri de muncă, pe baza rolului de lider al UE în bioeconomie.

Care sunt principalele elemente ale propunerii Comisiei?

Această inițiativă abordează direct cele mai importante zece produse din plastic de unică folosință găsite pe plajele UE; și echipamentele de pescuit abandonate, pierdute sau aruncate - care constituie împreună 70% din toate deșeurile marine. Propunerea abordează cauzele principale ale problemei. Aceasta înseamnă cercetarea modului în care aceste produse sunt fabricate, distribuite și utilizate de întreprinderi și consumatori, cum sunt eliminate și cum unele dintre acestea ajung pe plaje, în mări și oceane.

Sunt propuse următoarele seturi de măsuri:

  • Interzicerea plasticului sau a elementelor din plastic din compoziția anumitor produse, cum ar fi bețișoare din plastic pentru urechi, tacâmuri, farfurii, paie, agitatoare de băuturi și bețe de baloane, care trebuie fabricate toate exclusiv din materiale mai durabile.
  • Obiective de reducere a consumului: Va trebui ca statele membre să reducă utilizarea recipientelor din plastic pentru alimente și a paharelor pentru băuturi.
  • Obligațiile pentru producători, care trebuie să contribuie la acoperirea costurilor legate de gestionarea și curățarea deșeurilor, precum și măsuri de conștientizare privind produsele din plastic de unică folosință.
  • Obiective de colectare: Statele membre vor fi obligate să colecteze 90% din sticlele din plastic de unică folosință pentru băuturi până în 2025, de exemplu prin intermediul sistemelor de rambursare a depozitelor;
  • Cerințe de etichetare: Anumite produse vor necesita o etichetă care să indice modul în care trebuie eliminate deșeurile, impactul produsului asupra mediului și prezența materialelor plastice în produse.
  • Măsuri de sensibilizare: Statele membre vor fi obligate să sensibilizeze consumatorii cu privire la impactul utilizării produselor din plastic de unică folosință și a echipamentelor de pescuit, precum și asupra sistemelor de reutilizare și a opțiunilor de gestionare a deșeurilor pentru toate aceste produse.
Single-use plastics impact assessment

Cum a identificat Comisia produsele vizate?

Propunerea se concentrează pe cele 10 produse din plastic de unică folosință cel mai des întâlnite pe plajele europene, care reprezintă 86% din toate produsele din plastic de unică folosință de pe plaje și aproximativ jumătate din toate deșeurile marine din plastic.

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a colectat și a prelucrat datele în contextul implementării Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin și bazându-se pe activitatea celor patru convenții maritime regionale și a unui Grup Tehnic privind deșeurile marine. Un eșantion reprezentativ a fost utilizat acoperind 276 plaje din 17 State membre ale UE și 4 Mări regionale în cursul anului 2016. Cele 355.671 de produse observate au fost clasificate în funcție de abundență. Rezultatele iau în considerare alte exerciții de monitorizare și concluzionează că primele 10 dintre produsele găsite cel mai frecvent au fost stabile de-a lungul anilor și în diferitele mări regionale.

Care sunt cele 10 produse alese?

Produsele din plastic pe care se concentrează Comisia sunt bețișoarele din plastic pentru urechi, tacâmurile (inclusiv farfurii, paie și agitatoare), baloanele și bețele pentru baloane, recipientele pentru produse alimentare, paharele pentru băuturi (inclusiv capacele lor), sticlele și recipientele pentru băuturi, filtrele de țigări, pungile de cartofi prăjiți și ambalajele pentru dulciuri, șervețelele umede și articolele sanitare, precum și echipamentele de pescuit.

Care este contextul legal al propunerii?

În 2015, Pachetul de măsuri privind economia circulară a inclus propuneri de modernizare a legislației UE privind deșeurile, asupra cărora instituțiile au ajuns la un acord în decembrie 2017. Noua legislație include dispoziții generale privind prevenirea generării de deșeuri și deșeuri marine.

La data de 16 ianuarie 2018, Comisia a adoptat „Strategia Europeană pentru Materiale Plastice într-o Economie Circulară”, care recunoaște faptul că deșeurile marine rămân o problemă și că materialul plastic reprezintă o sursă importantă de poluare. Aceasta confirmă, în planul său de acțiune, că vor fi examinate acțiunile suplimentare privind instrumentele de pescuit, inclusiv Responsabilitatea Extinsă a Producătorilor și/sau sistemele de depozit.

Regulamentul privind Controlul Politicii Comune în Domeniul Pescuitului conține măsuri privind recuperarea și raportarea uneltelor de pescuit pierdute, precum și cerința de marcare a echipamentelor de pescuit. Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (EMFF) permite Statelor membre să sprijine financiar colectarea deșeurilor marine, precum și să investească în instalațiile portuare pentru colectarea deșeurilor.

Propunerea legislativă a Comisiei din 2018 privind instalațiile portuare de recepție include măsuri pentru a se asigura că deșeurile generate pe nave sau adunate pe mare sunt returnate pe uscat și gestionate în mod adecvat. Aceasta se referă în mod explicit la atenția Comisiei pentru acțiuni ulterioare privind echipamentele de pescuit. În primăvara anului 2018, Comisia va adopta o propunere de revizuire a Sistemului de Control al Pescuitului, care va îmbunătăți normele privind raportarea echipamentelor de pescuit pierdute, de exemplu, prin introducerea rapoartelor și recuperarea acestora.

Single-use plastics impact assessment

Care este contextul public al propunerii?

Publicul larg este sensibil la impactul materialelor plastice asupra mediului. Pe baza sondajelor Eurobarometru s-a constatat că cetățenii europeni sunt îngrijorați de impactul produselor din plastic folosite în viața de zi cu zi asupra sănătății (74%) și asupra mediului (87%).

Documentare precum A Plastic Ocean (Oceanul de plastic) sau BBC Blue Planet II (Planeta Albastră II BBC) au adus în atenția publicului larg dimensiunea acestei probleme globale. 33% dintre europeni au identificat poluarea maritimă drept cea mai importantă problemă de mediu.

Punerea în aplicare a Directivei privind Pungile de Plastic arată că măsurile restrictive pot aduce rezultate imediate și acceptarea de către public. Punerea în aplicare a acesteia arată că până și micile taxe pe pungile de plastic subțiri (în jur de 0,10 euro) pot conduce la o reducere semnificativă a consumului într-o perioadă scurtă. În Irlanda, introducerea unei taxe pe pungile de cumpărături din plastic a determinat nu numai o reducere cu 90% a pungilor din plastic în magazinele de vânzare cu amănuntul, ci și o scădere accentuată a numărului de pungi găsite pe plaje, de la o medie de 18 pungi din plastic/500 m în 1999 la 5 în 2003.

Consultarea publică, ce a avut loc între decembrie 2017 și februarie 2018, a primit peste 1.800 de contribuții și a arătat că există o conștientizare a necesității de a acționa în domeniul produselor din plastic de unică folosință atât în rândul publicului larg, cât și al părților interesate. 98,5% dintre respondenți consideră că acțiunea de combatere a deșeurilor marine din plastic de unică folosință este „necesară”, iar 95% consideră că este „necesară și urgentă”. Peste 70% dintre producători și peste 80% dintre mărci și reciclatori au considerat că acțiunea este „necesară și urgentă”. Claritatea juridică și certitudinea investițiilor pe o piață unică unificată sunt esențiale pentru toate afacerile implicate în lanțul valoric al materialelor plastice.

Fabric produse din plastic de unică folosință. Va trebui să plătesc pentru costurile de curățare și reciclare?

Schemele de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP) trag la răspundere fabricanții și producătorii pentru materialele pe care le folosesc, atribuindu-le responsabilitatea financiară și ecologică de a curăța produsele după utilizare. Schemele sunt deja bine stabilite pentru ambalaje, domeniu în care producătorii sunt de acord să contribuie. Odată cu legislația UE privind deșeurile, adoptată recent, în mai 2018, REP este obligatorie pentru toate ambalajele. Aceste scheme REP pot include costuri de curățare a gunoiului.

Producătorii au responsabilitatea de a contribui la costurile de curățare și reciclare, deoarece contribuie la problemă prin metodele lor de producție. În prezent, costurile de eliminare a produselor din plastic de unică folosință sunt suportate de sectorul public - în cele din urmă de contribuabili - dar și de alți actori privați, cum ar fi industria turismului și a pescuitului, puternic afectate de deșeurile marine.

Ce se va schimba în ceea ce privește echipamentele de pescuit care conțin materiale plastice?

Echipamentele de pescuit abandonate, pierdute sau aruncate reprezintă aproximativ 27% din deșeurile marine: echivalentul a peste 11.000 de tone pe an. Echipamentele de pescuit sunt concepute pentru a prinde pești și vor continua să facă acest lucru chiar dacă s-au pierdut („pescuit fantomă”), provocând daune deosebite mediului marin. Materialele plastice utilizate pentru echipamentele de pescuit au un potențial foarte ridicat de reciclare, însă actuala piață de reciclare este destul de mică și foarte localizată.

Prezenta propunere vizează „închiderea cercului” pentru echipamentele de pescuit prin introducerea unei scheme de Responsabilitate Extinsă a Producătorului pentru echipamentele care conțin materiale plastice. Odată ce au ajuns pe țărm, echipamentele de pescuit din materiale plastice ar trebui preluate de producătorii de piese pentru echipamente de pescuit din materiale plastice și nu de porturi. Pescarii și producătorii de echipamente de pescuit artizanale care conțin materiale plastice nu vor fi vizați de schema de Responsabilitate Extinsă a Producătorului.

Această propunere abordează și subiectul microparticulelor de plastic?

Proporția ridicată de microparticule de plastic din oceanele noastre rezultă din fragmentarea unor bucăți mai mari de plastic, astfel că reducerea cantității de deșeuri plastice va reduce prezența microparticulelor de plastic.

Unele microparticule de plastic sunt adăugate în mod intenționat în produse (de exemplu, în produse cosmetice, vopsele sau detergenți), iar Comisia a început separat să lucreze la limitarea folosirii acestora solicitând Agenției Europene pentru Produse Chimice să revizuiască baza științifică pentru luarea în considerare a unei restricții.

Alte microparticule de plastic ajung în cele din urmă în ocean ca urmare a utilizării produsului (de exemplu, praf din uzura pneurilor sau spălarea materialelor textile) sau din producția primară de materiale plastice (de exemplu, scurgeri de pelete de plastic de pre-producție). Comisia va soluționa acest tip de poluare prin metode de măsurare a cantităților de microparticule de plastic emise, o mai bună etichetare, posibile măsuri de reglementare și o captare sporită prin tratarea apelor reziduale.

A existat o consultare publică înainte de elaborarea inițiativei?

Da. În conformitate cu cerințele privind o mai bună reglementare, în timpul pregătirii propunerii au avut loc consultări cu părțile interesate și o consultare publică deschisă, precum și evaluări aprofundate de impact. În consultarea publică ce a avut loc între decembrie 2017 și februarie 2018, 95% dintre respondenți au fost de acord că măsurile de limitare a folosirii produselor din plastic de unică folosință sunt atât necesare, cât și urgente, iar 79% au considerat că aceste măsuri ar trebui luate la nivelul UE pentru a fi eficiente. 70% dintre producători și 80% dintre mărci au răspuns, de asemenea, că acțiunea este necesară și urgentă. 72% au redus utilizarea de pungi de plastic, 38% dintre aceștia în ultimul an.

Care sunt pașii următori pentru propunere?

Propunerile Comisiei vor ajunge acum la Parlamentul European și Consiliu pentru a fi adoptate. Comisia îndeamnă celelalte instituții să abordeze acest aspect cu prioritate și să prezinte rezultate tangibile cetățenilor europeni înainte de alegerile din mai 2019.

Pe cine vizează campania privind produsele din plastic de unică folosință?

Campania vizează consumatorii care sunt conștienți de impactul deșeurilor din plastic și al deșeurilor maritime. Aceștia sunt îngrijorați de amploarea problemei, dar nu au transpus încă acest aspect cunoscut în alegerile de zi cu zi. Scopul campaniei este de a promova alternative durabile la produsele din plastic de unică folosință, invitând participanții să ia măsuri pentru a-și schimba punctul de vedere în ceea ce privește plasticul.

Campania se adresează tuturor europenilor, cu un accent deosebit pe o serie de state membre UE vizate: Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, România și Spania. În plus față de materialele în limba engleză, au fost elaborate și materiale în limbile acestor țări.

Când va fi implementată campania?

Campania Comisiei Europene în privința produselor din plastic de unică folosință a fost lansată la data de 5 iunie 2018, de Ziua Mondială a Mediului, care a avut în acest an tema „Combaterea poluării cu materiale plastice”. Aceasta se concentrează pe câte o categorie specifică de produse din plastic de unică folosință în fiecare săptămână, inclusiv bețișoare de urechi, pungi de plastic, pahare de cafea și capace, paie din plastic, tacâmuri din plastic, bețe de acadele (și ambalaje pentru dulciuri) și sticle din plastic.