Acțiunea UE în privința materialelor plastice

Context

Materialele plastice joacă un rol important atât în economia noastră, cât și în viața noastră de zi cu zi - dar modul în care produsele din plastic sunt proiectate, produse, utilizate și eliminate în prezent dăunează mediului. Cantitatea de deșeuri marine din oceane și mări este în creștere, afectând negativ ecosistemele, biodiversitatea și, posibil, sănătatea oamenilor. În același timp, materialul valoros care ar putea fi reintrodus în economie se pierde odată ce se aruncă la gunoi. Nu sunt conștientizate potențialele beneficii economice și de mediu ale unei abordări circulare și mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor. Necesitatea de a aborda aceste probleme și de a reduce efectele negative asupra mediului, economiei și societății este recunoscută pe scară largă.

Fiind disponibil pe scară largă, persistent și utilizat în domenii predispuse la generarea de deșeuri, plasticul este principala sursă de deșeuri marine, deoarece este foarte puțin biodegradabil și provoacă, deseori, efecte toxice și nocive. Din cauza persistenței sale, aceste efecte sunt în creștere, deoarece în fiecare an generăm mai multe deșeuri din plastic. Este o problemă globală, așa cum este recunoscută de numeroase inițiative la nivel mondial, dar Europa este și ea o sursă și suferă în urma acestui impact.

Pe lângă faptul că dăunează mediului, deșeurile marine dăunează anumitor activități precum turismul, pescuitul și transportul maritim. De exemplu, costul implicat de deșeurile marine pentru pescăriile din UE este estimat între 1% și 5% din totalul veniturilor provenite din capturile efectuate de flota UE. Sunt amenințate lanțurile trofice, în special fructele de mare.

Acțiunea UE în privința materialelor plastice

Europa are responsabilitatea de a se ocupa de partea sa de problemă și se angajează să acționeze la nivel global. Ca parte din Strategia privind materialele plastice, Comisia Europeană și-a luat angajamentul de a analiza acțiunile viitoare de abordare a deșeurilor marine din plastic, care se bazează pe eforturile depuse în statele membre ale UE. Problema deșeurilor marine este globală prin natura sa, deoarece deșeurile se deplasează în mediul marin, iar cele ce provin dintr-o țară pot afecta o altă țară. Sunt necesare acțiuni comune, pentru a asigura o piață unică cu standarde ridicate de mediu și certitudine juridică pentru companii.

Inițiativa juridică a Comisiei Europene care vizează reducerea deșeurilor marine face parte dintr-o abordare mai amplă și mai cuprinzătoare, și anume Strategia privind materialele plastice, Planul de acțiune pentru economia circulară și legislația revizuită privind deșeurile.

Strategia privind materialele plastice abordează deja partea de proiectare a ciclului, de exemplu printr-o revizuire a cerințelor esențiale ale Directivei privind ambalajele. Strategia impune o abordare ambițioasă pentru reciclarea ambalajelor din plastic, în conformitate cu legislația noastră revizuită privind deșeurile. Aceasta include, de asemenea, o reacție puternică referitoare la microparticulele de plastic, o sursă importantă de poluare marină. Directiva-cadru revizuită privind deșeurile a consolidat principiile și obiectivele generale; se stabilesc, de asemenea, obiective ambițioase pentru anul 2030 de reciclare a deșeurilor urbane și a ambalajelor din plastic; totuși, acestea nu pot fi atinse fără eforturi susținute în ceea ce privește aruncarea sau prevenirea deșeurilor.

Inițiativa legislativă privind produsele din plastic de unică folosință completează toate aceste acțiuni cu privire la proiectare, reciclare și microparticule de plastic și face un pas înainte. Obiectivul principal este prevenirea - reducerea deșeurilor marine din plastic de unică folosință și a echipamentelor de pescuit, de ex. prin restricții pe piață și prin producătorii care plătesc pentru curățare. Ca rezultat, se va stimula inovarea pentru modele de afaceri noi (cum ar fi modelele privind reutilizarea), articole multifuncționale sau înlocuirea materialelor. În cazurile în care se vor produce încă deșeuri marine, trecerea de la produsele din plastic de unică folosință la soluțiile reutilizabile și multele materiale alternative naturale și netratate ar trebui să ducă la un impact redus asupra mediului. Inițiativa abordează și echipamentele de pescuit pierdute din cauza căilor directe spre mare. Obiectivul principal aici este de a stimula aducerea tuturor echipamentelor de pescuit pe uscat și de a îmbunătăți manevrarea lor acolo.

Inițiativa privind produsele din plastic de unică folosință abordează direct cele două surse principale de deșeuri marine din Europa: i) produsele din plastic de unică folosință și ii) echipamentele de pescuit. Împreună, acestea reprezintă 84% din deșeurile marine din plastic, printre care se află cele mai nocive articole din mediul marin. Deșeurile marine care nu sunt din plastic sunt adesea inerte (piatră) sau biodegradabile (hârtie, lemn) și, astfel, reprezintă o amenințare mai scăzută la adresa mediului.

Primele 10 cele mai frecvent întâlnite produse din plastic de unică folosință reprezintă 86% din tot materialul plastic de unică folosință din deșeurile de pe plajă și generează mai mult de jumătate din deșeurile marine din plastic. Lista este foarte asemănătoare cu listele din SUA și din alte țări care identifică în mod constant aceleași produse din plastic în deșeurile marine.

Echipamentele de pescuit (mai precis echipamentele de pescuit și acvacultură) care sunt fie pierdute, fie abandonate, inclusiv plasele, reprezintă aproximativ o treime din deșeurile din plastic găsite pe plajă. Echipamentele de pescuit abandonate, pierdute sau aruncate cuprind: piese mai mari ale echipamentelor de pescuit (cum ar fi vintire și capcane, plase sau paragate) care sunt abandonate în mod voluntar în zonele de pescuit sau pierdute accidental din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a interacțiunilor și a conflictelor dintre utilizatorii echipamentelor. Acestea pot afecta viața marină ("pescuitul fantomă") (cum ar fi vintire și capcane, plase sau paragate) cu material uzat (plasă, paragate) aruncat în mod voluntar peste bord.

Statele membre iau măsuri la nivel național împotriva produselor din plastic de unică folosință. Franța a interzis paharele și farfuriile din plastic, Italia și Franța interzic bețișoarele pentru urechi cu tije din plastic, iar Marea Britanie și, recent, regiunea Bruxelles-ului doresc să interzică paiele pentru băuturi. Alte țări, precum Irlanda și Portugalia, iau în considerare anumite măsuri. UE trebuie să acționeze acum pentru a se asigura că aceste acțiuni diverse nu fragmentează piața unică. Companiile au nevoie de condiții de concurență echitabile, cu claritate și certitudine juridică.

Contextul legal

În 2015, Pachetul privind Economia Circulară a inclus propuneri de modernizare a legislației UE privind deșeurile, în urma cărora s-a ajuns la un acord între instituții în decembrie 2017. Noua legislație include dispoziții generale privind prevenirea generării de deșeuri și deșeuri marine.

La 16 ianuarie 2018, Comisia a adoptat „Strategia Europeană pentru Materiale Plastice într-o Economie Circulară”, care recunoaște faptul că deșeurile marine rămân o problemă și că materialele plastice reprezintă o sursă importantă de poluare. Aceasta confirmă, în planul de acțiune, că vor fi examinate acțiunile suplimentare privind echipamentele de pescuit, inclusiv responsabilitatea extinsă a producătorilor și/sau sistemele de depozit.

Regulamentul de Control al Politicii Comune în domeniul Pescuitului conține măsuri privind recuperarea și raportarea echipamentelor de pescuit pierdute, precum și cerința de marcare a echipamentelor de pescuit. Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) permite statelor membre să sprijine financiar colectarea deșeurilor marine, precum și să investească în instalații portuare pentru colectarea deșeurilor.

Propunerea legislativă din 2018 a Comisiei, privind instalațiile portuare de preluare, include măsuri care asigură faptul că deșeurile provenite din exploatarea navelor sau adunate de pe mare sunt readuse pe uscat și gestionate în mod adecvat. Aceasta se referă în mod explicit la examinarea de către Comisie a acțiunilor ulterioare privind echipamentele de pescuit. În primăvara anului 2018, Comisia va adopta o propunere de revizuire a Sistemului de Control al Pescuitului, care va îmbunătăți regulile de raportare a echipamentelor de pescuit pierdute, de ex. prin introducerea rapoartelor și prin recuperarea acestora.

Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear – Impact Assessment

Contextul public

Publicul larg este sensibil la impactul materialelor plastice asupra mediului. Pe baza sondajelor Eurobarometru s-a constatat că cetățenii europeni sunt preocupați de impactul pe care îl au produsele din plastic de larg consum asupra sănătății lor (74%) și asupra mediului (87%).

Documentare precum Un ocean din plastic sau Planeta Albastră II realizat de BBC au adus dimensiunea acestei probleme globale în atenția unui public mai larg. 33% dintre europeni au identificat poluarea marină drept cea mai importantă problemă de mediu.

Punerea în aplicare a Directivei privind pungile de plastic arată că măsurile restrictive pot aduce rezultate imediate și pot determina acceptarea de către public. Implementarea acesteia arată că până și micile taxe aplicate pentru pungile de plastic ușoare (în jur de 0,10 EUR) pot duce la o reducere semnificativă a consumului într-o perioadă scurtă. În Irlanda, introducerea unui impozit pe pungile de cumpărături din plastic a determinat nu doar o reducere cu 90% a pungilor de plastic furnizate în magazinele de vânzare cu amănuntul, ci și o scădere accentuată a numărului de pungi găsite pe plaje, de la o medie de 18 pungi de plastic/500 m în 1999 la 5 în 2003.

În consultarea publică organizată în perioada decembrie 2017 - februarie 2018 au fost implicați mai mult de 1.800 de respondenți și s-a constatat că, atât în rândul publicului larg, cât și în rândul părților interesate, există o conștientizare a necesității de a acționa în privința produselor din plastic de unică folosință.

98,5% dintre respondenți consideră că acțiunea de combatere a deșeurilor marine constând în produse din plastic de unică folosință este „necesară”, iar 95% consideră că este „necesară și urgentă”. Peste 70% dintre producători și peste 80% dintre mărci și reciclatori au considerat că acțiunea este „necesară și urgentă”. Claritatea juridică și siguranța investițiilor pe o piață unică unificată sunt esențiale pentru toate companiile implicate în lanțul valoric al materialelor plastice.

Campania Comisiei Europene de creștere a conștientizării privind produsele din plastic de unică folosință

În ciuda recunoașterii sincere a amplorii problemei, mulți consumatori încă achiziționează, utilizează și elimină necorespunzător, zilnic, produse din plastic de unică folosință. Pentru a marca Ziua Mondială a Mediului în 2018, Comisia a lansat pe 5 iunie o campanie de creștere a conștientizării la nivelul întregii UE care să aducă în centrul atenției alegerile consumatorilor și să evidențieze rolul fiecărui cetățean în combaterea poluării cu materiale plastice și deșeuri marine. Campania vizează consumatorii din UE, care sunt conștienți de situația critică a deșeurilor marine, dar care încă nu au transpus aceste cunoștințe în alegerile lor zilnice. Aceasta își propune să promoveze alternative durabile la produsele din plastic de unică folosință, invitând participanții să ia măsuri și să-și schimbe punctul de vedere cu privire la materialele plastice.