Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych: czy jesteś #ReadyToChange?

Życie przybiera tak błyskawiczne tempo, że nie zawsze mamy czas, by pomyśleć o znaczeniu dokonywanych przez nas niewielkich codziennych wyborów – jak picie kawy na wynos z kubka z plastikową pokrywką lub spożywanie napoju przez słomkę.

43% wszystkich odpadów morskich zanieczyszczających nasze oceany składa się 10 rodzajów produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych: są to pojemniki na żywność, kubki i pokrywki do napojów na wynos, patyczki kosmetyczne, sztućce (łącznie z talerzami, mieszadełkami i słomkami), balony, patyczki do balonów, opakowania, butelki po napojach, niedopałki papierosów, środki higieny osobistej i plastikowe torby. Po skorzystaniu z tych przedmiotów, często trafiają one do natury; są zmywane na plażę lub pochłaniane przez nasze oceany. Te odpady negatywnie wpływają na nasze ekosystemy, bioróżnorodność – a nawet na ludzkie zdrowie.

To nie może dłużej trwać. Musimy być gotowi na zmianę sposobu myślenia o produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Czym jest kampania dotycząca produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych?

By zwiększyć świadomość na temat bezpiecznych dla środowiska alternatyw dla produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, 5 czerwca 2018 roku Komisja Europejska rozpoczęła kampanię polegającą na komunikacji społecznej. Poinformowano o niej podczas Światowego Dnia Ochrony Środowiska, którego główny temat w tym roku brzmiał: „Zwalcz zanieczyszczenie plastikiem”. Kampania skupia się na negatywnym wpływie wywieranym przez różnego rodzaju produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, podkreślając bezpieczne dla środowiska, dostępne i przystępne cenowo alternatywy, które stanowią klucz do rozwiązania tego problemu.

Kampania naświetla różne kategorie przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, jak patyczki kosmetyczne, plastikowe torebki, kubki do kawy i pokrywki, słomki, sztućce, patyczki po lizakach i opakowania po słodyczach oraz butelki plastikowe.

Do kogo jest kierowana?

Kampania kierowana jest do młodych, dynamicznych osób dorosłych, które są nieustannie w ruchu. Jak pokazano w wielu sprawozdaniach, badaniach naukowych i opinii publicznej, łącznie z ankietą Eurobarometr, większość członków tej grupy jest świadoma wpływu wywieranego przez produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na środowisko i jest tym zaniepokojona, a także zna zagrożenia dla zdrowia stwarzane przez odpady morskie oraz z tworzyw sztucznych.

Jednak pomimo wysokiego poziomu świadomości wśród członków wybranej grupy, nie przekłada się to na ich codzienne wybory: nadal piją kawę na wynos i korzystają ze słomek w napojach. Ani przeprowadzone kampanie, ani obrazy pokazujące wpływ produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na życie morskie nie przekonały ich do zaprzestania korzystania z tych przedmiotów. Potrzebują innej motywacji – bardziej przekonującego argumentu.

Co zawiera kampania?

Kampania dotycząca produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oparta jest na trzech krokach, by zaangażować odbiorców. Zawiera:

  • film, który podaje w wątpliwość powszechne przekonanie o tym, że przedmioty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych są wygodne i przedstawia zachętę, by dowiedzieć się więcej na temat kampanii.
  • treści w mediach społecznościowych z możliwością udostępniania ich, przedstawiające „uwodzicielskie” moce produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – ich sposoby flirtowania – oraz oferujące wskazówki i porady dotyczące opierania się ich urokowi.
  • informacyjną platformę internetową, która stanowi centrum kampanii i zapewnia przegląd działań UE oraz inicjatyw podejmujących kwestię tworzyw sztucznych.

Wszystkie elementy kampanii zachęcają Europejczyków do zastanowienia się nad ich własnym stosunkiem do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i do uzyskania dodatkowych informacji na temat bezpiecznych dla środowiska alternatyw.

Sekcja PR kampanii zapewnia takie materiały jak pakiety dla prasy, istotne pomoce wizualne i zbiory informacji.

Kampania skierowana jest do wszystkich Europejczyków i zawiera wiele materiałów w oficjalnych językach UE. W szczególności skupia się na następujących wybranych państwach członkowskich UE: Bułgarii, Grecji, Włoszech, Polsce, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii. Wszystkie materiały dostępne są w oficjalnych językach tych krajów.

Jaki jest kontekst kampanii?

Inicjatywa dotycząca produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych jest częścią szerszego planu dot gospodarki o obiegu zamkniętym. EU, łącznie z pierwszą na świecie Strategią w dziedzinie tworzyw sztucznych: działaniem podjętym na obszarze całej UE, aby podnieść świadomość na temat odpadów z tworzyw sztucznych i przejść na bardziej przyjazną dla środowiska gospodarkę o obiegu zamkniętym. Kampania zwiększająca świadomość została rozpoczęta, by towarzyszyć nowym środkom zaradczym i wspierać je w celu zwalczenia głównej przyczyny problemu. Środki te obejmują cele dotyczące redukcji ilości odpadów oraz ich zbierania, obowiązki producentów, oraz działania zwiększające świadomość.