Vienkartiniai plastikiniai gaminiai: ar esate #ReadyToChange?

Gyvenimas bėga taip greitai, kad ne visuomet randame laiko pagalvoti apie nereikšmingų kasdienių įpročių, pavyzdžiui, naudojimosi vienkartiniais kavos puodeliais su plastikiniu dangteliu ar gėrimų šiaudeliais, poveikį.

43 % į jūrą išmestų šiukšlių, teršiančių mūsų vandenynus, sudaro dešimties rūšių vienkartiniai plastikiniai gaminiai: maisto pakuotės, vienkartiniai puodeliai ir jų dangteliai, ausų krapštukai, stalo įrankiai (įskaitant lėkštes ir gėrimų maišiklius bei šiaudelius), oro balionėliai ir oro balionėlių laikikliai, pakuotės ir vyniojamoji medžiaga, gėrimų buteliukai, nuorūkos, higienos priemonės ir pirkinių maišeliai. Labai dažnai šie panaudoti daiktai atsiduria gamtoje – yra išplaunami į paplūdimius arba paskęsta mūsų vandenynuose. Šios šiukšlės kenkia ekosistemoms, biologinei įvairovei ir net žmonių sveikatai.

Tai nebegali tęstis. Metas keisti požiūrį į vienkartinius plastikinius gaminius.

Kas yra vienkartinių plastikinių gaminių kampanija?

Siekdama gerinti informuotumą apie tvarius vienkartinių plastikinių gaminių pakaitalus, 2018 m. birželio 15 d. Europos Komisija inicijavo visuomenės informavimo kampaniją. Ji prasidėjo Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, kurios šiųmetis šūkis yra „Įveik plastiko taršą“. Kampanijos tikslas yra informuoti apie įvairių vienkartinių plastikinių gaminių daromą žalą ir pristatyti tvarius, lengvai prieinamus bei įperkamus pakaitalus, padėsiančius spręsti šią problemą.

Kampanija siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingas vienkartinių plastikinių gaminių rūšis, visų pirma į ausų krapštukus, pirkinių maišelius, kavos puodelius ir jų dangtelius, gėrimų šiaudelius, stalo įrankius, saldumynų pagaliukus ir saldainių pakuotes bei plastikinius butelius.

Kas yra tikslinė auditorija?

Kampanija skirta jauniems ir veikliems suaugusiesiems, kurie nuolatos skuba. Kaip rodo daugybė pranešimų, tyrimų ir apklausų, įskaitant „Eurobarometro“ apklausą, didžioji dauguma šios grupės atstovų gerai žino apie vienkartinių plastikinių gaminių atliekų poveikį aplinkai ir jų bei į jūrą išmestų šiukšlių keliamą grėsmę žmonių sveikatai, ir tai jiems kelia nemažą susirūpinimą.

Vis dėlto, nepaisant tokio tikslinės auditorijos sąmoningumo lygio, tai neturi įtakos kasdieniams jų įpročiams – jie ir toliau geria kavą iš vienkartinių puodelių bei mėgaujasi gėrimais per šiaudelį. Nei daugybė kampanijų, nei vaizdų su vienkartinių plastikinių gaminių daroma žala jūrų augalijai ir gyvūnijai neįtikino jų liautis juos naudojus. Jiems reikia dar vienos paskatos – įtikinamesnio argumento.

Kokia šios kampanijos struktūra?

Vienkartinių plastikinių gaminių kampanija siekiama sudominti auditoriją trimis būdais. Kampanijos elementai yra šie:

  • vaizdo įrašas, kviečiantis suabejoti bendru požiūriu, kad vienkartiniai plastikiniai gaminiai yra patogūs daiktai, ir skatinantis daugiau sužinoti apie kampaniją;
  • bendro naudojimo socialinio tinklo turinys, kuriame pristatomos vienkartinių plastikinių gaminių „vilionės“ bei jų patrauklumas ir pateikiami patarimai bei pasiūlymai, kaip atsispirti jų potraukiui;
  • informatyvi interneto platforma – pagrindinis kampanijos elementas, kuriame pateikiama ES veiksmų ir iniciatyvų, susijusių su plastikų keliamų problemų sprendimu, apžvalga.

Visi kampanijos elementai kviečia europiečius apmąstyti savo požiūrį į vienkartinius plastikinius gaminius ir daugiau sužinoti apie tvarius jų pakaitalus.

Kampanijos ryšių su visuomene dalyje pateikiami tokie elementai, kaip pranešimai spaudai, susijusi vaizdo medžiaga ir informacijos suvestinės.

Kampanija skirta visiems europiečiams. Dauguma jos elementų pateikiama visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Tačiau daugiausia dėmesio skiriama šioms ES valstybėms narėms: Bulgarijai, Graikijai, Italijai, Lenkijai, Portugalijai, Rumunijai ir Ispanijai. Šių šalių kalbomis pateikiama visa kampanijos medžiaga.

Koks šios kampanijos pagrindas?

Vienkartinių plastikinių gaminių iniciatyva yra plataus užmojo ES žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio, įskaitant pirmąją pasaulyje visos Europos Plastikų strategiją, gerinančią informuotumą apie plastiko atliekas ir skatinančią perėjimą prie tvaresnės žiedinės ekonomikos, dalis. Sąmoningumo ugdymo kampanija pradėta stengiantis papildyti ir propaguoti naujas priemones, padėsiančias spręsti problemą iš esmės ir skatinančias siekti vartojimo mažinimo bei surinkimo tikslų, nustatyti pareigas gamintojams ir didinti informuotumą.