Jednokratna plastika: #ReadyToChange?

Život prolazi toliko brzo da nemamo uvijek vremena razmišljati o utjecaju koji imaju naše male, svakodnevne odluke, poput korištenja šalice za kavu koju naručujemo za van i koja ima plastični poklopac ili slamke uz piće.

Za čak 43 % ukupne količine morskog otpada koji zagađuje naše oceane odgovorno je samo deset vrsta jednokratnih plastičnih predmeta: posude za držanje hrane, čaše i poklopci za pića koja se naručuju za van, štapići za uši, pribor za jelo (uključujući tanjure, miješalice i slamke), baloni i štapići za balone, pakiranja i omoti, boce od pića, opušci cigareta, higijenski proizvodi i vrećice. Čim nam ti predmeti više nisu potrebni, završavaju u prirodi, more ih izbaci na plaže ili potonu u oceanima. Taj otpad negativno utječe na ekosustave, biološku raznolikost, čak i na zdravlje čovjeka.

To mora prestati. Moramo biti spremni promijeniti način na koji razmišljamo o jednokratnoj plastici.

Što je kampanja o jednokratnoj plastici?

Da bi podigla svijest o održivim alternativama jednokratnim plastičnim proizvodima, Europska komisija pokrenula je 5. lipnja 2018. javnu komunikacijsku kampanju. Započela je na Svjetski dan zaštite okoliša, čija je tema ove godine bila „Pobijedi onečišćenje plastikom”. Kampanja je usmjerena na utjecaj različitih vrsta jednokratne plastike, a naglasak stavlja na održive, dostupne i cjenovno pristupačne alternative koje su ključne za rješavanje problema.

U središtu su kampanje različite kategorije jednokratnih plastičnih predmeta, uključujući štapiće za uši, vrećice, šalice za kavu i njihove poklopce, slamke, pribor za jelo, omote lizalica i slatkiša te plastične boce.

Tko je ciljana publika?

Kampanja je usmjerena mladim i dinamičnim odraslim osobama koje su uvijek u pokretu. Kao što su pokazala brojna izvješća, studije i ispitivanja javnog mnijenja, uključujući ispitivanje Eurobarometra, velika većina te skupine vrlo je svjesna i zabrinuta zbog utjecaja jednokratne plastike na okoliš kao i zbog zdravstvenih rizika koje predstavlja plastični i morski otpad.

No unatoč razini osviještenosti među ciljanom publikom, to se ne ogleda u svakodnevnim izborima njezinih članova: i dalje nastavljaju uživati u svojim kavama za van te u pićima upotrebljavaju slamke. Brojne kampanje i slike kojima se prikazuje utjecaj jednokratne plastike na morski život nisu ih uvjerile da prestanu upotrebljavati te predmete. Treba im drugačiji poticaj – uvjerljiviji argument.

Što kampanja uključuje?

Kampanja o jednokratnoj plastici s publikom komunicira pristupom u tri koraka. Uključuje:

  • videozapis kojim se propituje uobičajena percepcija o jednokratnoj plastici kao o praktičnim predmetima te kojim se gledatelje poziva da saznaju više o kampanji ;
  • sadržaj na društvenim mrežama koji se može dijeliti, a u kojemu se predstavlja „zavodljiva” moć jednokratnih plastičnih predmeta, odnosno načini na koje nas osvajaju, te u kojemu se nude savjeti i preporuke o tome kako se oduprijeti njihovoj privlačnosti ;
  • informativnu mrežnu platformu, koja je najvažniji dio kampanje i na kojoj se pruža pregled djelovanja i inicijativa EU-a koje se bave problemom upotrebe plastike.

U svim se sastavnicama kampanje Europljane poziva na to da razmisle o svojem odnosu prema jednokratnoj plastici, ali i da nauče više o održivim alternativama.

Dio kampanje koji se bavi odnosima s javnošću zadužen je za pružanje elemenata kao što su paket za medije, važni vizualni materijali i sažetci.

Kampanja se obraća svim Europljanima i brojni su njezini sastavni dijelovi na svim službenim jezicima EU-a. Posebno je usmjerena praćenju ciljanih država članica EU-a: Bugarske, Grčke, Italije, Poljske, Portugala, Rumunjske i Španjolske te su svi materijali dostupni na jezicima tih zemalja.

Koji je kontekst kampanje?

Inicijativa o jednokratnoj plastici dio je šireg Akcijskog plana EU-a za kružno gospodarstvo, koji uključuje prvu Strategiju za plastiku u svijetu: poticaj na razini EU-a da se poveća svijest o plastičnom otpadu i našem prijelazu na održivije, kružno gospodarstvo. Kampanja podizanja svijesti pokrenuta je kako bi se njome pratile i promicale nove mjere za rješavanje problema u njegovu korijenu, uključujući ciljeve smanjivanja i prikupljanja, obveze za proizvođače i mjere podizanja svijesti.