Kertakäyttömuovit: oletko valmis muutokseen #ReadyToChange?

Elämä muuttuu niin nopeasti, että emme aina ehdi harkita pienten päivittäisten valintojemme vaikutuksia – kuten sitä, ottaako take away -kahviin muovikannen tai juomaan pillin.

43 prosenttia kaikesta maailman meriä saastuttavasta jätteestä koostuu ainoastaan kymmenestä erityyppisestä kertakäyttöisestä muovituotteesta: elintarvikepakkauksista, juomamukeista ja kansista, vanupuikoista, ruokailuvälineistä (mukaan lukien lautaset, juomien sekoitustikut ja pillit), ilmapalloista ja ilmapallojen tikuista, paketeista ja kääreistä, juomapulloista, tupakantumpeista, hygieniatarvikkeista ja ostoskasseista. Sen jälkeen kun näitä tuotteita ei enää tarvita, ne päätyvät usein roskina luontoon ja joko huuhtoutuvat rannoille tai vajoavat mereen. Jätteet vaikuttavat negatiivisesti ekosysteemeihin, biologiseen monimuotoisuuteen ja jopa ihmisten terveyteen.

Näin ei voi jatkua. Meidän täytyy olla valmiita muuttamaan asennoitumistamme kertakäyttömuoviin.

Mikä on kertakäyttömuovin vastainen kampanja?

Euroopan komissio käynnisti 5. kesäkuuta 2018 tiedotuskampanjan lisätäkseen ihmisten tietoisuutta kestävistä vaihtoehdoista kertakäyttöisten muovituotteiden tilalle. Kampanja käynnistyi maailman ympäristöpäivänä, jonka teema oli tänä vuonna muovijätteen vähentäminen. Kampanjassa keskitytään erilaisten kertakäyttömuovien vaikutuksiin ja tuodaan esiin kestäviä, saatavilla olevia ja kohtuuhintaisia vaihtoehtoja, jotka ovat ongelman ratkaisemisessa keskeisessä asemassa.

Kampanjassa annetaan tietoa erilaisista kertakäyttömuovien tyypeistä, mukaan lukien vanupuikot, ostoskassit, kahvimukit ja niiden kannet, pillit, ruokailuvälineet, tikkukaramellit, makeisten kääreet ja muovipullot.

Kenelle kampanja on suunnattu?

Kampanja on suunnattu nuorille, aktiivisille aikuisille, jotka ovat aina liikkeellä. Kuten useat raportit, tutkimukset ja mielipidemittaukset, esimerkiksi Eurobarometrin tutkimus, osoittavat, enemmistö tästä kohderyhmästä on hyvin tietoinen ja huolissaan kertakäyttömuovin ympäristövaikutuksista sekä muovijätteen ja merien roskaantumisen aiheuttamista terveysriskeistä.

Kohdeyleisön tietoisuus ei kuitenkaan vielä näy heidän päivittäisissä valinnoissaan, sillä he valitsevat edelleenkin take away -kahvin ja imevät juomansa pilleillä. Monet kampanjat ja kuvat, joissa esitellään kertakäyttömuovin vaikutuksia meriympäristöön, eivät ole saaneet ihmisiä luopumaan näiden tarvikkeiden käytöstä. He tarvitsevat uusia ja vakuuttavampia todisteita.

Mitä kampanjaan kuuluu?

Kertakäyttömuovin vastaisessa kampanjassa yleisöön luodaan yhteys kolmiportaisella lähestymistavalla. Tämä sisältää:

  • videon, jossa kyseenalaistetaan yleinen käsitys kertakäyttömuovista kätevänä tarvikkeena ja kannustetaan hankkimaan lisätietoa kampanjasta;
  • jaettavaa sosiaalisen median sisältöä, jossa esitellään kertakäyttöisten muovituotteiden ”houkuttelevia” voimia – seurustelurituaaleja – sekä tarjotaan vinkkejä ja neuvoja, kuinka niiden vetovoimaa on mahdollista vastustaa;
  • informatiivisen verkkofoorumin, joka toimii kampanjan ytimessä ja tarjoaa yleiskatsauksen muoviin liittyviin EU:n toimiin ja aloitteisiin.

Koko kampanja pyrkii saamaan eurooppalaiset miettimään omaa suhdettaan kertakäyttömuoviin ja hankkimaan lisätietoa kestävistä vaihtoehdoista.

Kampanjan suhdetoiminnasta vastaava osasto tarjoaa käyttöön esimerkiksi lehdistöpaketin, aiheeseen liittyvää kuvamateriaalia sekä tiedotteita.

Kampanja on tarkoitettu kaikille eurooppalaisille ja suuri osa sisällöstä on julkaistu EU:n kaikilla virallisilla kielillä. Kampanja on kohdistettu erityisesti seuraaviin EU:n jäsenmaihin: Bulgaria, Espanja, Italia, Kreikka, Portugali, Puola ja Romania . Kaikki materiaalit ovat saatavilla näiden maiden kielillä.

Mikä on kampanjan asiayhteys?

Kertakäyttömuovia koskeva aloite on osa EU:n laajempaa kiertotaloussuunnitelmaa, johon kuuluu maailman ensimmäinen muovistrategia. Kyse on EU:n laajuisesta hankkeesta, jonka tarkoitus on lisätä tietoisuutta muovijätteestä ja siirtymisestä kohti kestävämpää kiertotaloutta. Lisäksi on käynnistetty tiedotuskampanja uusien toimenpiteiden edistämiseksi ja ongelman ratkaisemiseksi sen juurilla. Tähän kuuluvat muovin vähentäminen ja keräystavoitteet, tuottajia koskevat vaatimukset ja tiedotustoimenpiteet.