Ühekordsed plasttooted: kas olete muutusteks valmis – #ReadyToChange?

Elu on nii kiire, et meil ei ole alati aega mõelda, mis mõju võib olla väikestel igapäevastel otsustel, näiteks kas osta kaasa plastkaanega topsis kohvi või võtta vastu joogikõrs.

43 % kogu mereprügist moodustavad kümme erinevat ühekordset plasttoodet: toidukarbid, ühekordsed topsid ja kaaned, vatitikud, nõud (sh taldrikud, segamistarvikud ja kõrred), õhupallid ja õhupallipulgad, pakendid ja pakkematerjal, joogipudelid, sigaretikonid, hügieenitooted ja kilekotid. Pärast kasutamist satuvad need tihtipeale loodusesse: uhutakse rannale või vajuvad ookeanide põhja. See prügi mõjutab negatiivselt meie ökosüsteeme, bioloogilist mitmekesisust ja isegi inimeste tervist.

See ei tohi jätkuda. Peame olema valmis muutma oma suhtumist ühekordsetesse plasttoodetesse.

Mida kujutab endast ühekordsete plasttoodete kampaania?

Selleks et parandada inimeste teadlikkust kestlikest alternatiividest ühekordsetele plasttoodetele, käivitas Euroopa Komisjon 5. juunil 2018 üldsuse teavitamise kampaania. See algas ülemaailmsel keskkonnapäeval, mille teemaks sel aastal oli plastprügiga võitlemine. Kampaanias keskendutakse ühekordsete plasttoodete kasutamise mõjule ning tõstetakse esile kestlikke, olemasolevaid ja taskukohaseid alternatiive, mis aitavad probleeme lahendada.

Kõige suuremat tähelepanu pööratakse erinevatele ühekordsetele plasttoodetele, nagu näiteks vatitikud, kilekotid, kohvitopsid ja kaaned, kõrred, nõud, pulgakommid ja kommipaberid ning plastpudelid.

Kes kuuluvad sihtgruppi?

Kampaania on sunnatud noortele ja aktiivsetele täiskasvanutele, kes on alati liikvel. Nagu näitavad mitmed aruanded, uurimused ja küsitlused, sh Eurobaromeetri küsitlus, siis suur osa sellesse gruppi kuulutavatest noortest muretseb ühekordsete plasttoodete kasutamise mõju ning plast- ja mereprügiga seotud terviseriskide pärast.

Kuid hoolimata sihtgrupi teadlikkusest ei mõjuta see nende igapäevaseid valikuid: jätkuvalt juuakse kohvi ühekordsetest topsidest ja kasutatakse joogikõrsi. Mitmed kampaaniad ja pildimaterjal, kus on näidatud ühekordsete plasttoodete mõju mereelustikule, ei ole neid veel veennud plasttoodete kasutamist lõpetama. Noored vajavad teistsugust tõuget ja veelgi mõjuvamaid argumente.

Mida kampaania endas hõlmab?

Ühekordsete plasttoodete kampaanias kasutatakse kolmeastmelist lähenemist. See hõlmab järgmisi vahendeid:

  • video, milles käsitletakse üldlevinud arvamust, et plasttoodete kasutamine on mugav, ning kutsutakse inimesi kampaaniaga lähemalt tutvuma;
  • jagatav sotsiaalmeedia sisu, milles näidatakse ühekordsete plasttoodetega kaasnevaid ahvatlusi ja mõjuvõimu ning antakse nõu, kuidas sellele vastu panna;
  • kampaania keskmes olev informatiivne veebiplatvorm, mis annab ülevaate plasttooteid käsitlevatest ELi meetmetest ja algatustest.

Kampaaniaelementide eesmärk on panna eurooplasi mõtlema ühekordsete plasttoodete kasutamisharjumuste üle ning anda neile oskusi leida kestlikumaid alternatiive.

Kampaania avalike suhete osakond pakub erinevaid elemente, nagu pressipakk, seotud pildimaterjal ja teabelehed.

Kampaania on suunatud kõikidele eurooplastele ning pakub mitmeid elemente kõikides ELi ametlikes keeltes. Eritähelepanu pööratakse järgmistele ELi liikmesriikidele: Bulgaaria, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Poola, Portugal ja Rumeenia, ning nendes keeltes on saadaval kõik materjalid.

Milline on kampaania kontekst?

Ühekordsete plasttoodete algatus on osa ELi ulatuslikumast ringmajanduse tegevuskavast, sealhulgas maailma esimesest plastistrateegiast – tegu on ELi aktsiooniga, mille eesmärk on parandada inimeste teadlikkust plastjäätmete kohta ja viia meid üle kestlikumale ringmajandusele. Praegune teavituskampaania on käivitatud selleks, et täiendada ja edendada uusi meetmeid probleemide algpõhjustega tegelemiseks, sh vähendamise ja kogumise sihtkogused, tootjate kohustused ning teadlikkust suurendavad meetmed.