Plastové výrobky na jedno použití: jste #ReadyToChange?

Život je tak rychlý, že někdy nemáme čas se zamyslet nad tím, jaký dopad mají naše nevýznamná každodenní rozhodnutí – třeba to, že si na kelímek s kávou dáme plastové víčko nebo že si do nápoje necháme dát brčko.

43 % odpadků, které znečišťují naše oceány, tvoří jen 10 druhů plastových výrobků na jedno použití – potravinářské nádoby, nápojové kelímky a víčka, vatové tyčinky, příbory (včetně tácků, míchátek a brček), balónky a balónkové tyčky, obalové materiály, lahve na nápoje, cigaretové nedopalky, hygienické zboží a tašky. Jakmile takový výrobek už nepotřebujeme, často skončí někde v přírodě – vyplavený na pláži nebo ponořený v moři. Takový odpad má negativní vliv na ekosystémy, biodiverzitu, a dokonce i na lidské zdraví.

Takhle to nemůže jít dál. Musíme být ochotní změnit způsob, jakým se díváme na plastové výrobky na jedno použití.

Co je kampaň proti plastovým výrobkům na jedno použití?

Evropská komise chce zvýšit povědomí o udržitelných alternativách k plastovým výrobkům na jedno použití, a proto 5. června 2018 spustila veřejnou komunikační kampaň. Kampaň začala ve Světový den životního prostředí, který měl letos námět „Dost bylo plastu“. Kampaň se zaměřuje na dopad, který mají jednotlivé druhy plastových výrobků na jedno použití, a vyzdvihuje udržitelné, dostupné a nenákladné alternativy, které jsou klíčem k řešení tohoto problému.

Kampaň upozorňuje na různé kategorie plastových výrobků na jedno použití, jako jsou vatové tyčinky, tašky, kelímky a víčka, brčka, příbory, obaly lízátek a bonbonů a plastové lahve.

Kdo tvoří cílovou skupinu?

Kampaň se zaměřuje na mladé a dynamické dospělé lidi, kteří jsou pořád v pohybu. Z řady zpráv, studií a průzkumů veřejného mínění, jako je například Eurobarometer, totiž vyplývá, že velké procento této skupiny si uvědomuje, jaký dopad na životní prostředí mají plastové výrobky na jedno použití a jaká jsou zdravotní rizika způsobená plastovými odpadky a odpadem v mořích.

Toto vědomí se však u dané cílové skupiny nijak nepromítá do každodenního života – dál si kupují kávu v kelímku a používají brčka. Množství kampaní a fotografií, které ukazují dopad plastových výrobků na mořský život, tyto lidi nepřesvědčilo, aby uvedené plastové výrobky přestali používat. Potřebují jiný podnět, možná přesvědčivější argument.

Co ke kampani patří?

Kampaň proti plastovým výrobkům na jedno použití využívá tři kroky, aby na veřejnost zapůsobila. Mezi ně patří:

  • video, které vyvrací běžný názor, že plastové výrobky na jedno použití jsou výhodné, a které slouží jako pozvánka k tomu, aby se divák dozvěděl o kampani víc;
  • materiály na sociálních sítích určené ke sdílení, které prezentují „podmanivou“ sílu jednorázových plastových výrobků – jak nás svádějí, a které nabízejí tipy a rady, jak takové podmanivosti odolávat;
  • informativní webová platforma, která slouží jako centrum kampaně a poskytuje přehled o opatřeních a iniciativách EU, které se týkají problematiky plastů.

Všechny prvky kampaně vybízejí Evropany, aby přemýšleli o svém vztahu k plastovým výrobkům na jedno použití a více se dozvěděli o jejich udržitelných alternativách.

V PR sekci kampaně je k dispozici například tiskový balíček, grafika a informační listy.

Mnohé prvky kampaně jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU, takže kampaň oslovuje všechny Evropany. Zvláště je zaměřená na tyto členské státy EU: Bulharsko, Řecko, Itálii, Polsko, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko. V jazycích těchto zemí jsou k dispozici všechny materiály.

Jaký je kontext kampaně?

Iniciativa zaměřená na plastové výrobky na jedno použití je součástí širší agendy oběhového hospodářství, ke které patří první s trategie pro plasty na světě: snaha ve všech zemích EU zvýšit povědomí o plastovém odpadu a o přechodu na udržitelnější oběhové hospodářství. Tato kampaň zaměřená na zvýšení povědomí byla spuštěna proto, aby doprovázela a propagovala nová opatření, jejichž cílem je řešit samotný kořen tohoto problému. To mimo jiné zahrnuje cíle související s redukcí a sběrem, závazky pro výrobce a opatření pro zvýšení povědomí.